bezoddechu

61 tekstów – auto­rem jest be­zod­dechu.

Pani T

Prze­nika mnie wskroś
Ciąży
Przyg­niata i wgniata
W sam śro­dek ściany
Do­tyka mnie ukradkiem
Ba­dając me odczucia
I rzu­ca znów
W sam środek
I świat znów wiruje
I kręci się głowa
I zaczy­na się wszys­tko od nowa 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 6 sierpnia 2016, 21:45

* * *

Nie możesz zginąć
Jeżeli kocha Cię poeta
Two­je słowa zaw­sze
I wie­cznie będą tutaj
Zacho­wane czar­nym atramentem
Pod­pi­sane Twoim charakterem
Czy­tane Twoim głosem
Za­pieczęto­wane Twoją duszą
Nieśmier­telną jak te
Miłos­ne wiersze 

wiersz • 25 lipca 2016, 23:59

* * *

Z grzechem
Przez życie z grzechem
A na bar­kach piętno
Świata
Te­go,który Cię odrzucił
Wypłaku­jesz swo­je os­tatnie łzy
Od­rzu­casz os­tatnią maskę
Wszys­tko ostatnie
Niech poz­nają Twoją siłę
Walcz 

wiersz • 25 lipca 2016, 19:34

* * *

Słaby uścisk
Krótki pocałunek
Chwi­lowe spojrzenie
Niewys­tar­czająca ilość słów
A mo­je uczu­cie ta­kie długie
Ta­kie mocne
Bolesne 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 24 lipca 2016, 17:59

* * *

Nie jes­teśmy tacy
Ja­cy według nich ma­my być
Nie jes­teśmy nieczuli
Nie pat­rzy­my na wszys­tkich wrogo
Wyrzu­cają nas
Bo ma­my włas­ne zdanie
Karcą nas
Właśnie za nie
Próbują zmienić
Ale nie zmieni­my się za nic
Nie da­my się pokonać
Zniszczyć włas­nych granic 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 23 lipca 2016, 22:13

egzystencja

Mówisz do mnie
A je­dyne co słyszę to
NIE
Do­tykasz mnie
A je­dyne co czuję to
NIE
Po­kazu­jesz mi
A je­dyne co widzę to
NIE
Pro­sisz mnie
A je­dyne o co ja proszę to
NIE
Każesz kochać
A je­dyne co kocham to
NIE
Mówisz:żyj
A je­dyne czym żyję to
NIE 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 3 lipca 2016, 01:21

* * *

Do­tykam Cię
Mus­kam ciało opuszkami
Wchodzę głębiej
W duszę
Aż mro­zi Cię dreszcz
Nie co­fam się ani na krok
Wstępuję w Twe ciało
I przyrze­kam na życie
Miłość wieczną 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 20 czerwca 2016, 20:17

* * *

Roz­gry­zam dłonie do kości
Przeg­ry­zam żyły
Do krwi
Roz­szar­pu­je dusze
Łaknąc śmierci
Niszczę wszys­tko wokół
Zak­ry­wam swój brak siły
Płaszczem złości
Chciałbym zak­ryć swo­je pus­te oczy
Łzami 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 14 czerwca 2016, 21:43

* * *

Stąpasz sta­bil­nie
Żeby roz­paść się jak puzzle
Trzy­mam Cię w moich ramionach
Żebyś za­pom­niała o całym źle
Trzy­mała się ich
Jak os­tatniej des­ki na pełnym morzu
Zro­biłaś krok
Ra­tuj się
Mo­je Two­je ra­miona zaw­sze czekają
By być kołem ra­tun­ko­wym od Twych demonów 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 10 czerwca 2016, 21:34

* * *

Po­dajesz mi rękę
By wykręcić moją dłoń
Do­tykasz mnie
By wy­celo­wać broń mi w skroń
Miaro­wo i delikatnie
Szyb­ko i ostatecznie
Po­ciągasz za spust
Tra­fiasz w ścianę za mną
Odchodzisz
Poz­wa­lając da­lej mi cierpieć 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 8 czerwca 2016, 23:26
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

24 lipca 2016, 23:09bezoddechu sko­men­to­wał tek­st Słaby uścisk Krótki po­całunek Chwi­lowe spoj­rze­nie Niewys­tar­czająca [...]

24 lipca 2016, 21:59RozaR sko­men­to­wał tek­st Słaby uścisk Krótki po­całunek Chwi­lowe spoj­rze­nie Niewys­tar­czająca [...]

24 lipca 2016, 18:37krysta sko­men­to­wał tek­st Słaby uścisk Krótki po­całunek Chwi­lowe spoj­rze­nie Niewys­tar­czająca [...]

24 lipca 2016, 02:00Cris sko­men­to­wał tek­st Nie jes­teśmy ta­cy Ja­cy według [...]

4 lipca 2016, 00:50bezoddechu sko­men­to­wał tek­st Nie idź za mar­chewką, [...]

3 lipca 2016, 11:16bezoddechu sko­men­to­wał tek­st Nie idź za mar­chewką, [...]

3 lipca 2016, 01:33wdech sko­men­to­wał tek­st Dotykam Cię Mus­kam ciało opuszka­mi Wchodzę [...]

3 lipca 2016, 01:11bezoddechu sko­men­to­wał tek­st Nie idź za mar­chewką, [...]

3 lipca 2016, 01:10bezoddechu sko­men­to­wał tek­st Dotykam Cię Mus­kam ciało opuszka­mi Wchodzę [...]

26 czerwca 2016, 23:46wdech sko­men­to­wał tek­st Dotykam Cię Mus­kam ciało opuszka­mi Wchodzę [...]